OM +46.
Telekom är kommunikation mellan människor, knytpunkter och noder i ett nätverk. Telekom är trådarna som kopplar samman noderna. Utan dessa människor, dessa noder, dessa kopplingar, inget nätverk – inga företag.
Telekom är även en samling siffror i olika uppsättning och kombinationer. Inom telekom är vi alla en sifferkombination – oavsett om det är till en person, ett företag, en stad eller ett land. Vi har alla en siffra i ett nätverket.
Vi vill hedra Sverige och alla företagare som håller samman landet – noderna som knutits samman till ett nätverk.
Nätverket som har fått numret 46.
SÅHÄR TÄNKER VI.

Varumärket +46 är ett resultat av flertalet uppköp och sammanslagningar av kundstockar som skett under de senaste åren. Detta i kombination med att vi vill förtydliga vår vision som bolag på telekommarknaden som en personlig och modern uppstickare till de stora nätägande mobiloperatörerna.

Telekombranschen går mer och mer åt det automatiserade hållet, där robotröster, talsvarstjänster och långa kötider blir allt vanligare. I jakten på effektivisering och låga personalkostnader så har bra service och riktig kundtjänst försvunnit till den grad att många av Sveriges företagare upplever telefoni som opersonligt, tidskrävande och frustrerande.

Det tycker vi på +46 är fel, så vi valde att gå en helt annan väg. Vår egna väg där personlig service och tillgängliga medarbetare är en självklarhet, en väg där långa kötider och robotkundtjänst inte existerar. För oss är det givet att våra kunder vet vem man pratar med, och får rätt hjälp när det behövs. Plus i kanten så är vi trevliga också.

Så tänker vi – och det är så vi hedrar Sveriges alla småföretagare.