BLANKETTER.
Här finns de flesta blanketter du kan tänkas behöva. Glöm inte bort att läsa frågorna innan du skickar in en blankett, så att du slipper komplettera eventuella uppgifter. 
Vanliga frågor & svar

Allmänna villkor

Dessa villkor reglerar lagar och regler som står i en mer finstilt text och finns för att upprätthålla villkor från ett företag mot slutkund. Korrekt utformade allmänna villkor kan vissa fall ersätta avtal, men specifika avtalsvillkor kan fortfarande behöva regleras separat i till exempel en orderbekräftelse eller ett samarbetsavtal. Detta hjälper även samtliga kunder att få en bra överblick på de villkor ett företag tillämpar.

De områden som bearbetas är ofta bestämmelser om ångerrätt, reklamationer, leveranssätt, betalningsvillkor och andra specifika villkor företaget kan behöva ha med.

Autogiro

Ni fyller i blanketten ”Autogiro” och postar eller mailar tillbaka den till oss på kundcenter@plus46.se. Ni finner ert kundnummer på månadsfakturan. Har ni inte fått er första faktura ännu kan ni kontakta vår kundtjänst för mer information.

Aktiveringen av autogiro sker inom 5 arbetsdagar från det att blanketten mottagits av +46. Ni får fortfarande fakturan via brev och man kan se om autogiro blivit aktiverat vid betalningsinformationen på fakturan.

Pengarna dras vanligen dag 27-30 varje månad.

Det görs ett försök om dagen i tre dagar. Om inte samma belopp eller högre inkommit på ert konto för autogiro kommer en påminnelse att skickas ut med extra debitering.

För att avbryta betalning via autogiro kan ni göra detta via er egna bank, alternativt kontakta vår kundtjänst för att få hjälp med det.

Det kan dröja ett par dagar innan autogirot är registrerat eller så har redan fakturan för månaden redan hunnit gå ut. Betalning via autogiro börjar då gälla från och med nästa faktureringsmånad.

Personfullmakt

Med en personfullmakt ger man rätten till annan part att ta reda på information eller i vissa fall göra ändringar på befintliga avtal. Fullmakter kan vara skriftliga, muntliga eller elektroniska. Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas eller av annan betydande orsak bestämt av ansvarig hos +46.

Den som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare (även kallad huvudman) och den som får fullmakten kallas för fullmaktstagare (även kallad ombud).

Porteringsfullmakt

En porteringsfullmakt krävs för att flytta sitt/sina nummer från en operatör till en annan. Denna ska åtminstone innehålla vilka nummer som ska flyttas, registrerat person- eller organisationsnummer, datum och underskrift.

Det går vanligen att flytta alla typer av nummer.

Standard är att man endast porterar nummer som har betydande effekt för användaren av numret, till exempel mobilnummer, fastnätsnummer eller växelnummer.

Dock porteras sällan/aldrig nummer som inte är betydande, till exempel mobila bredband eller extra-SIM då dessa inte används utåt mot allmänheten.

I samband med en utportering avslutas abonnemanget i sin helhet med eventuell slutdebitering för kvarvarande bindningstid. För speciella krav eller önskemål tar ni kontakt med vår kundtjänst.

Kvarvarande bindningstiden multiplicerat med månadskostnaden per abonnemang ställs ut som en samlingsfaktura vid tidigare avslut än avtalat.

Prislista

Se separat prislista för att se priser när du befinner dig i annat land än Sverige.

Uppsägning

För att säga upp era abonnemang kan ni skicka in blanketten “Uppsägning” via post eller mail eller kontakta vår kundtjänst på telefon 0770-25 25 25.

Överlåtelse

Ni fyller i blanketten ”Överlåtelse till annan part” och postar eller mailar den till oss på kundcenter@plus46.se.

När man gör en överlåtelse så debiteras mottagande part 250 kr exklusive moms på första månadsfakturan.

Vid en överlåtelse görs en kreditkontroll på mottagande part. För att bli godkänd av +46 krävs det att man inte har några märkbara anmärkningar och att företaget är aktivt (innehar F-skattsedel eller är registrerad för momsskatt).

Endast firmatecknare (eller annan part som får ingå avtal i firmans namn) räknas som godkänd part för att överlåta/ta över abonnemang. Både frånträdande och tillträdande kund behöver signera blanketten.

Mottagande part godkänner i samband med överlåtelseblanketten +46s allmänna villkor.

Man kan välja att flytta med numren på abonnemangen vid en överlåtelse.

Det går även att portera in andra nummer som ersätter de befintliga numren som ligger på abonnemangen. De befintliga numren kan då flyttas till annan operatör om så önskas.

Man kan få nya nummer av +46. För mer information kring överlåtelse kan ni kontakta vår kundtjänst.